Fundament voor de mogelijke stad

Unfortunately this text is only available in Dutch


Een beschouwing van Centrum Ypenburg, ontworpen door Rapp+Rapp. Geschreven in het kader van de Masterclass Architectuurkritiek, georganiseerd door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.


In The Instant City van Archigram wordt een voorstelling gemaakt van een vluchtige stad die als een tijdelijk circus voorbijtrekt. Als de stad ergens aanmeert kunnen bewoners van slaapsteden en buitenwijken zich even onderdeel voelen van een stedelijke dynamiek waar ze zo naar hunkeren terwijl ze geen afstand willen doen van hun rustige woonomgeving. Deze idee speelt in op de paradoxale wens stad te creëren op een plek waar die niet is. Op deze plekken zou zo dynamiek worden gekatalyseerd die, ook na vertrek van de installaties en faciliteiten, zou voortduren en zich voegen naar de omgeving.


In Ypenburg is een centrum met een stedelijk beeld gebouwd dat vanuit stedenbouwkundige en economische overwegingen in zeer korte tijd moest functioneren en identiteit geven aan zijn omgeving. Waar de Instant City een theoretische benadering was, toegespitst op bestaande woongebieden, is de strategische functie van het Centrum van Ypenburg het genereren van reële stedelijkheid die niet logischerwijs zou ontstaan. Hoewel klein van formaat is dit een goede casus om te zien of het mogelijk is vanuit niets “stad” te maken en welke rol architectuur en ontwikkeling in dit proces spelen.


Klik hier voor de volledige tekst.
site