Ontwerp


Architectuur is er om plekken te maken en daarmee krijgt ruimte voor ons betekenis. Via het bouwen introduceren we een zichtbare component van ruimte in ons leven. Plane Sight ziet het als een belangrijke taak om de mens door middel van architectuur te positioneren in zijn omgeving, om wensen en behoeften op een plek gestalte te geven. Onze dimensie wordt zo fysiek herkenbaar. Het menselijk bestaan krijgt een prettige schaal, comfortabele begrenzingen en functionele mogelijkheden.


Voor Plane Sight zijn exterieur en interieur gelijkwaardig, een binnenruimte kan niet bestaan zonder de buitenruimte goed te ontwerpen. Het is de architectonische constructie waar alles samenkomt, die identiteit verschaft en de intermediair is tussen mens en omgeving. In zijn ontwerpen probeert Plane Sight het gebouw of de woning zo veel mogelijk in te bedden in de context, of deze nu sociaal, programmatisch, stedelijk of natuurlijk is. De basis voor een ontwerpconcept wordt afgeleid uit deze inbedding. Vorm is daarmee niet zozeer een gevolg van functioneren, maar vooral van interacteren.